Siirry suoraan sisältöön

Taidetta ja runoja terveen elämän mausteeksi

Runoja ja taidetta harrastamalla voi edistää omaa terveyttään.

Taiteella ja kulttuurilla on merkitystä ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä hyvinvoinnin ylläpitoon ja edistämiseen. Taiteellisella toiminnalla on todettu olevan myös positiivinen vaikutus osana hoitoa ja paranemista. Esimerkiksi runoja ja runoterapiaa voidaan hyödyntää masennuksen hoidossa. Niiden avulla voidaan käsitellä vaikeitakin asioita ja samalla eheyttää yksilön minää sekä työstää niitä elämänalueita, joiden suhteen henkilöllä on avuntarve. Taide- ja kulttuuritoimintaa kannattaa sisällyttää mahdollisuuksien mukaan jokapäiväiseen elämään!

Runoja mielen lukkojen käsittelyyn

Runoutta voi käyttää menneisyyden traumojen käsittelyn apuna. Runot tarjoavat samaistumispintaa omille kokemuksille ja tunteille. Runojen lukeminen auttaa myös näkemään asioita uudella tavalla. Ne helpottavat kirkastamaan ajatuksia ja löytämään keinoja oman mielen lukkojen avaamiseen.

  • Kulttuurielämykset ja taide tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • Runoilla voi hoitaa menneisyyden traumoja.
  • Taide- ja kulttuuritoiminta kannattaa ottaa mukaan jokapäiväiseen elämään.

Aktiivinen kulttuuriharrastus voi pidentää ikää

Aktiivisella kulttuurin harrastamisella voi parhaimmillaan lisätä elinvuosia. Ihmiset iästä riippumatta voivat toteuttaa itseään taiteen ja kulttuurin avulla. Esimerkiksi runous vaikuttaa niin nuorten kuin iäkkäämpien henkilöiden aivoihin. runo luo yhteyksiä aivoihin sekä synnyttää uudenlaisia ajatuksia ja oivalluksia. Sen avulla voi haastaa aivoja ja sitä kautta pitää mielen terävänä ja toimivana läpi elämän. Kulttuurin harrastaminen kannattaa aina.

Myös pienet lapset hyötyvät taiteesta ja kulttuurista. Varhaisiän taidekasvatus luo pohjaa myöhemmän iän kulttuuritoiminnalle. Panostamalla taidekasvatukseen päivähoidossa ja esiopetuksessa, annetaan lapsille hyvät eväät jatkaa taide- ja kulttuuriharrastusten pariin kouluiässä. Pieniä lapsia kannattaa tutustuttaa taiteeseen myös kotona. Lapset ovat usein hyvin kiinnostuneista kuvista, joten taidenäyttely voi olla lapselle uusi ja ihmeellinen elämys. Toki lapsen ikä tulee aina huomioida ja pohtia sen perusteella, mitä ja millaista kulttuurielämystä lapsi on valmis vastaanottamaan.

Runoja kirjoittamalla kohti hyvää elämää

Runojen lukemisen ohella kannattaa kokeilla runojen kirjoittamista itse. Niiden kirjoittaminen on runoterapiaa parhaimmillaan. Omat tunteet ja mieltä painavat asiat voi siirtää paperille. Luova kirjoittaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden ilmaista itseään. Monelle tämä on eheyttävää ja terapeuttista. Runojen kirjoittamiseen ei tarvita mitään erityistä koulutusta. Riittää, että tunne välittyy tekstistä. Aluksi voi lähteä liikkeelle kirjoittamalla tyhjälle paperiarkille mieleen virtaavia ajatuksia. Tämän jälkeen voi pohtia, mitä nuo paperilla olevat ajatukset merkitsevät, ja miten ne kietoutuisivat yhteen ja muodostaisivat eheän runon.

Loppujen lopuksi runoudessa, taiteessa ja muissa kulttuuriin liittyvissä aktiviteeteissa ja harrasteissa on kyse siitä, mikä voimaannuttaa ihmistä itseään. Toiselle sopii taidenäyttelyiden kiertely. Joku toinen saa inspiraatiota runoudesta ja oopperasta. Kulttuuriaktiviteetit ovat siitä hienoja, että niissä valinnanvaraa on runsaasti ja jokaiselle löytyy jotakin. Osallistumalla harrastuksiin ja sisällyttämällä kulttuuria ja taidetta myös arkeen, voi parhaimmillaan lisätä omaa elämänlaatuaan ja tukea kokonaisvaltaista terveyttään.